Saattohoito

Tervetuloa

Kuolevan hyvä hoito – yhteinen vastuumme on vuoden 2014 yhteisvastuukeräyksen varoin järjestettävä saattohoidon kehittämishanke.

Kirkkohallituksen täysistunto hyväksyi valtakunnallisen saattohoitohankkeen Yhteisvastuukeräyksen vuoden 2014 kotimaiseksi erityiskohteeksi.

Projektin kokonaistavoitteena on, että jokaisella suomalaisella on mahdollisuus saada tarvitsemaansa korkeatasoista saattohoitoa asuinpaikasta riippumatta.

Hankkeen puitteissa järjestetään kansallisia ja alueellisia tapahtumia, joiden tarkoituksena on lisätä tietoisuutta hyvästä saattohoidosta ja olla yhteistyössä tukena sairaanhoitopiirien, potilasjärjestöjen, hiippakuntien, oppilaitosten ja kuntien kanssa hyvän kuolevan hoidon järjestämisessä.

Hanke toimii yhteistoiminnassa Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen (THL), Potilasjärjestöjen ja STM / Etene kanssa.

Hankkeen koordinaattori:

Terhokodin ylilääkäri Juha Hänninen
hyväkuolema.fi
juha.hanninen@hyvakuolema.fi

 

 

 

Kongressitoimisto / Saattohoito
Lemminkäisenkatu 14-18 A
20520 Turku

Puh. 02 333 5021

Sähköposti: congress-office@utu.fi

© Turun yliopisto / Kongressitoimisto

ETENE
THL