23rd Nordic Sociological Conference / 23:e Nordiska Sociologikongressen

In English

The university of Turku

Åbo akademi

Nordic Sociological Association

Design 2005 by
Mika Elmeranta
for the
Congress Office

 

Nordiska sociologföreningens 23:e kongress hålls den 18-20 augusti 2006 i Åbo Finland. Kongressens tema är Samhällets upplösning?

Som huvudföreläsare under kongress uppträder Margaret S. Archer, Mikko Lagerspetz, William Outhwaite och Pekka Sulkunen.

De lokala organisatörerna är Åbo Universitets och Åbo Akademis sociologiska enheter. Å den lokala organisationskommitténs vägnar önskar vi Dig välkommen till Åbo för att ta del i utmanande diskussioner kring kongressens tematik: Håller samhället på att upplösas?

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Catharina Lojander-Visapää
Helsingfors Universitet
catharina.visapaa@helsinki.fi

Hannu Ruonavaara
Åbo Universitet
hannu.ruonavaara@utu.fi
Susan Sundback
Åbo Akademi
susan.sundback@abo.fi

Sakari Ahola
Åbo Universitet
sakari.ahola@utu.fi