Välkommen

Praktiska upplysningar

Program

Abstractanvisningar

Socialt program

Kontakt

Kongress karta

Kontakt

Information om program
Päivi Lindahl
Universitetsögonkliniken
Pb 220
FIN-00290 Helsingfors
Finland
E-post: paivi.lindahl@hus.fi

 

Allmän information
Åbo universitets kongressbyrå/NBK2005
Lemminkäinengatan 14-18 B
FIN-20520 Turku
Finland
Tel. +358 (0)2 333 6485
Fax. +358 (0)2 333 5008
E-post: congress@utu.fi


(C) 2005    Congress office

Design by    Mika Elmeranta