Välkommen

Praktiska upplysningar

Program

Abstractanvisningar

Socialt program

Kontakt

Kongress karta

Information angående abstrakt

Sista inlämningsdagen för abstraktet är den 30 juni 2005. Besked om godkända presentationer och presentationsform ges efter den 15 juli. Minst en av författarna bör vara anmäld till kongressen. Merparten av presentationerna kommer att vara muntliga. Även posterpresentation är möjlig.

Sigvard&Marianne Bernadottes forskningstiftelse för barnögonvård har
anslagit resestipendier för yngre forskare som håller föredrag eller
fallpresentation på kongressen. Som ansökan för resestipendium kryssas
motsvarande ruta i på abstraktblanketten.

Det elektroniska abstraktet finnas här (RTF dokument)

 

Instruktioner

Abstraktet skrivs på svenska eller engelska..

Använd typsnittet Helvetica i titeln.

Använd typsnittet Times New Roman storlek 12 i abstrakttexten.

Enkelt radavstånd mellan raderna.

Håll texten inom högst en A4 sida, vänligen använd det bifogade formulär

Abstraktet sänds som en bilaga i RTF format (alternativt med MS-Word, version 7.0 eller senare) till paivi.lindahl@hus.fi. Använd Ditt efternamn som filnamn.

Abstrakt som sänds via telefax godkänns inte.

Det slutliga programmet publiceras på kongressens hemsida före kongressen och en abstraktbok utdelas vid registreringen.

Utställning
Det kommer att beredas möjlighet till utställning av kommersiell och föreningsverksamhet som har anknytningar till föreningens syfte och kongressens teman. Angående önskemål gällande utställningsplats vänligen kontakta Päivi Lindahl (paivi.lindahl@hus.fi).


(C) 2005    Congress office

Design by    Mika Elmeranta