Maskun Suomen MS-hoitajat ry Maskun Neurologinen kuntoutuskeskus Suomen MS-liitto

Tervetuloa

Suomen MS-liitto ry:n ylläpitämä Maskun Neurologinen Kuntoutuskeskus täyttää 20 vuotta keväällä 2008. Merkkivuoden kunniaksi järjestämme yhteistyössä Suomen MS-hoitajat ry:n kanssa Juhlasymposiumin: Perustutkimus ja perustiedot – näyttöön perustuvan neurologisen kuntoutuksen kulmakivet Turussa 14.-15.3.2008 .

Symposiumin moniammatillinen ohjelma on tarkoitettu aiheesta kiinnostuneille lääkäreille ja kaikille neurologiseen hoito- ja kuntoutusketjuun kuuluville. Kaksipäiväisen symposiumin ohjelma on rakennettu siten, että osa ohjelmasta on tarkoitettu yhteiseksi ja osa toteutetaan rinnakkaisina sessioina.

Juhlasymposiumi käsittelee MS-kuntoutuksen näytön arviointia ja kehittämistä, vammaisuuden arviointia sekä kuntoutujan odotuksia. Oman kokonaisuutensa muodostaa sessio harvinaisista neurologisista sairauksista. Luennoitsijoina on alansa ehdottomia asiantuntijoita, mm. MS-kuntoutuksen professori Alan J Thompson , neurologian professori Kari Majamaa sekä hoitotieteen professori Helena Leino-Kilpi.

Rinnakkaissessioiden aiheina ovat liikunta, ravitsemus, neurologisen potilaan suolentoiminnan säätely, luottamus hoitosuhteessa, sairauden etenemisen aiheuttamat ongelmat sekä hoito- ja terapiatyöntekijöiden oma jaksaminen.

Juhlasymposiumia edeltää Maskun Neurologisessa kuntoutuskeskuksessa 13.3.2008 järjestettävä koulutuspäivä Yhteistyöstä lisäarvoa neurologiseen kuntoutukseen - Rentoutuminen voimavarana ja kognitio -teemat moniammatillisen työryhmän tuotteena. Se on tarkoitettu kaikille neurologisen potilaan kuntoutukseen osallistuville, esimerkiksi fysioterapeuteille, psykologeille, sairaanhoitajille, toimintaterapeuteille.

 

Tervetuloa

Helena Ylikylä-Leiva
Suomen MS-liitto ry
toimitusjohtaja
Juhani Ruutiainen
Maskun Neurologinen Kuntoutuskeskus
ylilääkäri
Eija Luoto
Suomen MS-hoitajat ry
puheenjohtaja