Welcome

MS-Symposium – Mechanisms of Disability in Multiple Sclerosis

The Finnish Neurological Society, the Finnish Society for Immunology and the Finnish MS Society jointly organise the MS 2005 Symposium, which will be held in Turku, Finland on 26 - 27 May, 2005. The aim of the Symposium is to deliver latest information about the pathophysiology, diagnostics, medical treatment and rehabilitation of MS, and to activate research in this field. Sessions, which will be held in English on Thursday May 26, are focused on the latest research information from various sectors. Finnish research reports are also reviewed on Thursday, and best reports are awarded a prize. Current clinical topics are reviewed on Friday. The Symposium is targeted at all neurologists, doctors specialising in neurology, neuroscientists, immunologists and other parties interested in MS.

Welcome to Turku in May 2005!
Organising committee

Suomen Neurologinen yhdistys, Immunologinen yhdistys ja Suomen MS-liitto järjestävät MS 2005-symposiumin Turussa 26-27.5.2005. Kokouksen tavoitteena on välittää uusinta tietoa MS-taudin patofysiologiasta, diagnostiikasta, lääkehoidosta ja kuntoutuksesta sekä aktivoida alan tutkimusta. Tapahtuman englanninkielisessä osuudessa torstaina 26.5. keskitytään päivittämään uusinta tutkimustietoa eri sektoreilta ja tutustutaan kotimaisiin tutkimusraportteihin joista parhaat palkitaan. Ajankohtaiset kliiniset kysymykset arvioidaan perjantaina. Tapahtuman kohderyhmänä ovat neurologit, neurologiaan erikoistuvat lääkärit, neurotieteilijät, immunologit sekä muut MS-taudista kiinnostuneet tahot.

Tervetuloa Turkuun toukokuussa 2005!
Järjestelytoimikunta