LÄÄKEHOIDON OPETTAJIEN MONIALAINEN FOORUMI (LOMF) 2014
TURUSSA 27.-28.11.2014

Tehokas ja turvallinen lääkehoito – monialaisesta koulutuksestako ratkaisu?
Lääkehoidon opettajien monialainen foorumi tarjoaa uusia, innostavia näkökulmia lääkehoidon opettamiseen ja opetuksen kehittämiseen farmasian, lääketieteen ja hoitotyön opettajille. Foorumissa pohditaan ratkaisuja monialaisen lääkehoidon koulutuksen kehittämiseksi ja ammattilaisten osaamisen varmistamiseksi lääkehoitoprosessin eri vaiheissa.

LOMF 2014 tapahtuman keskeisiä teemoja ovat:
• Moniammatillinen yhteistyö ja turvallinen lääkehoito
• Lääkehoidon opetus ja osaamisvaatimukset eri koulutusaloilla
• Vaikuttavat opetusmenetelmät lääkehoidon opettamisessa

Lämpimästi tervetuloa Turkuun!

FIMEA Lääkeinformaatioverkoston Koulutustyöryhmän asettama suunnitteluryhmä
TtM, SH, lehtori Virpi Sulosaari, Turun ammattikorkeakoulu
TtM, SH , lehtori Johanna Ollila, Omnia ammattiopisto
TtM, SH, lehtori Mari Pakkonen, Turun ammatti-instituutti
PD, LHKA, SH, proviisori, suunnittelija Anne Kumpusalo-Vauhkonen, FIMEA
LKT, professori, Markku Koulu, Turun yliopisto
LKT, professori Risto Huupponen, Turun yliopisto
FaD, akademilektor Ulla-Mari Parkkisenniemi-Kinnunen, Åbo Akademi

 


© 2014 Congress Office, The University of Turku