Teemaryhmät

Abstraktikirja

Teemaryhmän kohdalta on linkki ryhmän aikatauluun.

1 Kasvatuksen historian ja filosofian tutkimus
Marjo Nieminen, Simo Skinnari, Juhani Tähtinen ja Minna Vuorio-Lehti

2 Kestävää kehitystä edistävän kasvatuksen sekä ympäristökasvatuksen tutkimus
Taina Kaivola ja Mauri Åhlberg

3 Ohjauksen tutkimus
Marjatta Vanhalakka-Ruoho, Marjatta Lairio ja Sauli Puukari

4 Kasvatus, koulutus ja sukupuoli
Katariina Hakala, Annukka Jauhiainen ja Jaana Saarinen

5 Tunnen, koen, osaan: toisin tietämisen suuntaviivoja tulevaisuuden kasvatuksessa
Hannu M. Heikkinen ja Eila Lindfors

6 Kvantitatiivinen tutkimus
Päivi Atjonen

7 Koulutuksen arviointi
Kirsi Klemelä

8 Erityispedagogiikka
Päivi Pihlaja

9 Kansainvälinen ja vertaileva koulutustutkimus (sisältää korkeakoulutuksen kansainvälistymisen erityisteemaryhmän) 
Johanna Kallo ja Taina Saarinen

10 Koulutussosiologia ja -politiikka
Jaakko Kauko ja Hannu Simola

11 Kasvatuspsykologian, oppimisen ja opetusteknologian tutkimus
Laura Helle, Tuike Iiskala ja Janne Lepola

12 Korkeakoulututkimus ja -pedagogiikka
Arto Jauhiainen, Mirjamaija Mikkilä-Erdmann ja Minna Vuorio-Lehti

13 Lapsi, perhe ja varhaiskasvatus
Jarmo Kinos, Marita Neitola ja Mari Broberg

15 Kriittinen pedagogiikka
Tapio Aittola ja Juha Suoranta

16 Sosio-emotionaalinen oppiminen ja hyvinvointi kouluyhteisössä
Päivi Niemi, Niina Junttila ja Hanna Maijala

17 Opettajankoulutus ja opettajan ammatillisuus
Vuokko Kaartinen

18 Johtamisen haasteet opetus- ja kasvatusalalla
Soili Keskinen

19 Kansalaiskasvatus ja opettajankoulutus
Riitta Korhonen ja Leena Lestinen

20 Kasvatus ja monikulttuurisuus
Arja Virta ja Marjaana Soininen

21 Ainedidaktiikka
Arto Kallioniemi, Annikki Koskensalo ja Arja Virta

22 Pedagogisen hyvinvoinnin tutkimus
Leena Holopainen ja Hannu Savolainen

23 Liikuntakulttuurin ja -kasvatuksen tutkimus
Riitta Asanti ja Heimo Nupponen

24 Yrittäjyyskasvatus
Helena Lehkonen, Heleena Lehtonen ja Jaana Seikkula-Leino       

25 Murenevat metodit - kokoavat kertomukset
Hannu Heikkinen ja Eila Estola

26 Aikuiskoulutus ja ammatillinen koulutus
Anne Laiho ja Tarita Ruoholinna

27 Musiikkikasvatus
Kimmo Lehtonen