Näytteilleasettajat

Gaudeamus
 
Kansanvalistusseura

PS-Kustannus

Kasvatusalan tutkimuksia

Koulutuksen tutkimuslaitos, Jyväskylä

Osuuskunta Vastapaino

International Methelp

OKKA-Säätiö