Abstraktiohjeet

Abstraktin kirjoitusohjeet

* fonttina Times New Roman

1. Esitelmän nimi (fonttikoko 14, lihavoitu)

2. Kirjoittajan nimi, yliopisto ja laitos (fonttikoko 14, ei lihavointia)

3. Abstraktiteksti, pituus noin 100-150 sanaa (fonttikoko 12)

 

Abstrakti lähetään sähköisesti rtf-tekstitiedostona teemaryhmän vetäjälle 26.9.2008 mennessä.

Teemaryhmien vetäjien yhteystiedot löytyvät Teemaryhmät-sivulta.